Prodotti qaddisa

KELMA QOSOR DWAR HALLOWEEN F'ITTRA LILL-ĠENITURI ORTODOSSI

Minn ittra mill-Arkimandrit Irenew lil ommu u missieru:

Għeżież H&A tiegħi,
Ara aktar

Intom ġenituri Ortodossi li jrabbu tfal Ortodossi fid-dirgħajn ta’ mħabba tal-Knisja u staqsejtu mistoqsija importanti dwar iċ-“ċelebrazzjonijiet” kulturali assoċjati ma’ dak li sar magħruf bħala “Halloween”. Għalhekk, biex tibda, trid tneħħi minn rasek dawn il-​ħsibijiet dwar “il-​bidu għall-​kultura” u dwar li wliedek jieħdu sehem f’drawwiet bħal dawn “biex ma jħossuhomx mhux f’posthom fost il-​ħbieb.” Jekk in-nies sekulari jaħsbu li jistgħu jisseparaw l-ispiritwali minn dak fiżiku u jagħmlu ħaġa waħda, u jemmnu f’ħaġa kompletament differenti, allura aħna l-Insara ma nistgħux nagħmlu dan. Nafu li l-azzjonijiet tagħna jaffettwaw qalbna u huma direttament relatati mal-qasam spiritwali, li aħna, minħabba d-dgħufija tagħna, mhux dejjem inkunu konxji immedjatament. Int tikkontempla u venera l-ikoni qaddisa f’darek u fil-knisja, u taf li l-qaddisin ikunu preżenti miegħek inviżibbli u inti involut fil-ħajja qaddisa tagħhom. U tabilħaqq taħseb li ddawwar lilek innifsek b’mod volontarju bi xbihat ta’ demonji (kemm kemm huma infantili u naive l-preżentazzjoni tagħhom) mhux se jaffettwaw qalbkom u l-qlub ta’ wliedek, u mhux se jressquhom eqreb lejn forzi li ħadd ma jista’ jsejjaħ qaddisin? U mhux biss tħares lejn dawn l-immaġini, imma dawwarhom f'kostumi u ilbsuhom fuqek innifsek!

Xi wħud jgħidu, “Oh, huwa biss pjaċevoli f’dawn il-jiem. Huwa biss ilbies frisk. Ħadd ma jemmen f’dawn l-affarijiet!” Imma għidli, tassew taħseb li x-xitan huwa stupidu tant li ma jarax l-opportunità li ġejja minn dak li hu pperċepit bħala "biss gost u logħob"? Taħseb li ma jifhimx li ċirkustanzi bħal dawn iġagħluna nħallu l-gwardja tagħna u nibdew flirt bl-idea stess tad-demonji u l-ispirti? Li ma jifraħx proprju għax immaġini bħal dawn isiru oġġetti tal-logħba u, għalhekk, oġġetti li ma nibżgħux minnhom meta tispiċċa l-logħba? Oħrajn se jgħidu: “Imma mhux kollox huwa daqshekk skur: it-tfal jilbsu kostumi ta’ anġli, karattri tal-kartuns, annimali.” Imma dan ifisser li ma narawx li hija proprju l-konfużjoni ta’ dawn iż-żewġ affarijiet – il-logħba u d-dinja demonika – li tagħmel ħsara lir-ruħ. L-Iskrittura tgħid, "X'għandu x'jaqsam Kristu ma' Belial?" (2 Kor. 6:15), u madankollu l-bniedem modern huwa pjuttost komdu li jżid id-demonji ma’ teddy bears u unicorns, u jħallat is-sinister ma’ dak li ma jagħmilx ħsara. Dan għaliex tlifna l-għarfien ta’ kemm il-“play” idle tagħna jaffettwa l-pożizzjoni interna tal-qalb. Naħsbu li jekk ma nieħdux xi ħaġa “bis-serjetà” allura ma tistax taffettwana bis-serjetà – imma ara kemm niket u disprament fid-dinja minn dan id-delużjoni!

Le, wasal iż-żmien li nopponu b'mod riżolut din it-tendenza redikoli. Alla takom it-tfal; u issa, f’din il-mistoqsija li tħoss f’qalbek, Hu jistaqsik kif se tieħu ħsiebhom. Se tħallihom imorru għall-ġid tas-soċjetà f'età tant prezzjuża u tenera tul it-triq li fiha d-dinja spiritwali hija meqjusa bħala l-isfera tal-gost u ċ-ċajt, fejn tista 'tilgħab bl-immaġini tal-ħażen, bħallikieku ma kellhomx tifsira ? Jew se tqattaʼ l-​lejl tgħidilhom il-​verità dwar il-​ferħ tal-​ħajja spiritwali? “Halloween” (18/31 ta’ Ottubru) jaħbat ma’ lejlet il-jum tat-tifkira tar-ragħaj maħbub tagħna, San Ġwann ta’ Kronstadt; u wkoll dan huwa l-jum tat-tifkira tar-Reverendu Fridesvida ta’ Oxford. Ara x’żewġ siġar spiritwali ħawwelkom il-Mulej; f’dan il-lejl jistgħu jġibu frott spiritwali għall-ħajja tal-familja tiegħek. Ħu lil uliedek għall-qima; iħeġġiġhom dak li l-oħrajn jittraskuraw: filwaqt li d-dinja ta’ barra, fil-frivolità tad-delużjoni, tħallat id-demonji mal-fantasiji, tmur fit-tempju fejn jgħix il-Mulej sabiex takkwista l-Ispirtu s-Santu u tingħaqad mal-ħajja li biddlet lill-kappillan f’miraklu ċaroxxenti. ħaddiem, u tfajla modesta f’healer mirakoluż! U għallmu lil uliedek li Alla jrid jagħmel l-istess għalihom, li jrid jagħmel minnhom qaddisin kbar li d-dinja kollha tkun taf, jekk biss huma u intom infuskom iħalluH.

Jalla Alla jagħtik is-saħħa biex tirreżisti b’mod sod u bil-ferħ dawn il-provi tad-dinja! Jalla Hu jbierek lilek u lil uliedek!

— Irinaeus, Isqof ta’ Londra u tal-Ewropa tal-Punent
Sors: https://i1.wp.com/www.orthodoxethos.com/post/a-brief-word-on-ha..

 • leterns, xkafef u stands għall-ikoni.

rigali personalizzati

Nota għall-konoisseurs tal-kotba: il-ħanut tal-knisja ta 'Svecha huwa l-ewwel post fejn jinġiebu novitajiet mid-dar tal-pubblikazzjoni tal-Monasteru ta' Santa Elisabetta. Hawnhekk tista 'tixtri kalendarji Ortodossi, kotba tat-talb, akatisti, Iskrittura Mqaddsa u l-interpretazzjonijiet tagħha, xogħlijiet tal-missirijiet qaddisa, ħajjiet ta' qaddisin u aċeti kontemporanji, tagħlim, priedki u konversazzjonijiet. Għandna firxa wiesgħa ta’ finzjoni Ortodossa (rakkonti, stejjer qosra, parabboli, poeżiji), minn klassiċi sa kontemporanji. Il-letteratura ddedikata għall-familja, iż-żwieġ u t-trobbija hija popolari ħafna. Fost il-pubblikazzjonijiet tal-kotba, hemm ukoll prodotti esklussivi tal-workshops tagħna: fil-legatura tal-ġilda, b'intaljar tad-deheb, f'ippakkjar oriġinali. Dan huwa rigal kbir għal xi ħadd maħbub, ħabib jew kollega.


 • inċens, inċens, mirra, faħam tal-knisja;
 • settijiet tal-mejda bi rakkmu (tvalji tal-bjankerija u srievet);

Vidjo u awdjo Ortodoss

Ikoni

Prodotti tat-tessuti

Prodotti foloz u tal-ġilda


 • ikoni tal-karozzi, talb (stikers b'verniċ voluminuż);

Mijiet ta’ parruċċani jżuru l-ħanut tal-knisja tax-Xemgħa kuljum. Fi tmiem il-ġimgħa, tista 'tiltaqa' ma 'ħafna pellegrini u mistednin tal-kapital hawn. Aħna kuntenti li naqsmu biċċa mis-sħana spiritwali tagħna mal-ġirien tagħna.

 • rużarji, brazzuletti, ċrieki taċ-ċwievet b'simboli reliġjużi;

Dehbijiet Imqaddsa

Ixtri figurini ħelu miżbugħin bl-idejn ta 'anġli, annimali, għasafar. Huma se jgħinu biex iżejnu d-dar tiegħek u joħolqu burdata ferrieħa.

 • prodotti tat-tessuti u feltru għad-dar;

Fil-ħanut tista’ ssib prodotti mill-bitħa tal-monasteru. Il-forġa tagħna tipproduċi gandlieri, slaleb u pendenti eleganti. Il-ħanut jippreżenta wkoll oġġetti tal-ġilda magħmulin bl-idejn b’simboli reliġjużi: ċwievet, brazzuletti, basktijiet, ċinturini u ħafna aktar.

 • Ikoni tal-Laker fuq l-injam;

Il-ħanut jippreżenta għażla kbira ta’ ikoni magħmula b’tekniki differenti.

Il-ħanut għandu wkoll ikoni stampati f'diversi disinji:

 • aċċessorji ritwali (settijiet tad-dfin u settijiet).

Tingħata attenzjoni partikolari lit-taqsima bil-letteratura tat-tfal Ortodossa u logħob edukattiv. Il-ħanut għandu kollezzjoni unika għaż-żgħar, li tikkonsisti l-aktar minn kotba ppubblikati mill-Monasteru ta’ Santa Elisabetta. Illustrazzjonijiet brillanti u ikkuluriti minn artisti professjonali se jiġu mfakkar mit-tfal mit-tfulija, u l-kontenut tip u fl-istess ħin profond se jifforma l-linji gwida spiritwali t-tajba. Ġenituri li jieħdu ħsiebhom jixtru mingħandna kotba tat-talb tat-tfal u kalendarji Ortodossi, kotba edukattivi (uħud minnhom huma wkoll disponibbli f'format awdjo), ħrejjef u stejjer, għajnuniet għat-tagħlim, alfabett, kotba tal-kulur, puzzles tal-għadd, karti tal-iżvilupp fil-matematika, settijiet għall-kreattività . Ikun interessanti wkoll għat-tifel li jgħaqqad u jżejjen kostrutturi tal-injam (kappelli, knejjes, kampnar, feeders) flimkien mal-ġenituri tagħhom.
Tifkiriet tal-Għid u tal-Milied

 • slaleb u kurċifissi, slaleb pettorali, amuleti u skapulari;

Nistednukom tiffamiljarizzaw ruħhom mal-prodotti ppreżentati fil-ħanut tal-knisja tal-Monasteru ta’ Santa Elisabetta f’aktar dettall!

Ortodossija għat-tfal

 • ikoni li jintwew;

 • xemgħat (xama', paraffin, festi, tieġ, settijiet ta 'xemgħat għal talb ta' erbgħin jum, settijiet ta 'xemgħat għat-tfal);


L-aktar siewja minnhom huma xogħlijiet tal-arti reali li għalihom il-Monasteru ta’ Santa Elisabetta huwa famuż mad-dinja kollha. Dawn jinkludu l-artiġjanat tal-workshops dwar il-pittura tal-ikoni u t-tqegħid tal-ikoni, kif ukoll il-workshop tal-pjazzar tal-ġebel, fejn jinħolqu stampi minn ħaġar prezzjuż naturali. Tali ikona se ssir heirloom speċjali tal-familja jew rigal denju għal ċelebrazzjoni. Jekk ma sibtx l-immaġni li inti interessat fiha, allura tista 'tordna produzzjoni individwali ta' ikona fil-workshops tagħna billi tikkuntattja lill-ħaddiema tal-ħanut.

Nixtieq nagħmel enfasi separata fuq iċ-ċeramika monastika unika. F’kull prodott taċ-ċeramika, wieħed iħoss li sar – mhux hekk biss, imma b’imħabba, ikkonsagrat bit-talb. Il-ħanut tal-knisja jippreżenta l-aktar kollezzjonijiet ġodda u eleganti ta’ artiġjanat: gandlieri, prosfora, figurini ta’ anġli, ċenseri tad-dar, qniepen, tazzi, platti, settijiet, tejtieri, lampi ta’ l-aroma, reċipjenti għall-ilma qaddis.

 • fuq l-injam bl-inċiżjoni;

Il-ħanut jippreżenta l-aktar utensili differenti tal-knisja:

Ġypsum u prodotti tal-plastik

Hija d-drawwa li jingħataw rigali personalizzati għal christenings u ġranet tal-ismijiet. Noffru settijiet personalizzati (inkludu ikona u l-ħajja tal-qaddis li f’ġieħ il-persuna hija msemmija, kif ukoll talb korrispondenti u oġġetti oħra personalizzati.

Tifkiriet fit-togħma

prodotti tal-ħġieġ

 • fuq pillola;
 • f'qafas tal-baguette tal-injam;

Il-ħanut jippreżenta oġġetti ta’ kult bħal slaleb tal-fidda, ikoni, medaljuni li juru qaddisin, brazzuletti u ċrieki (inklużi ċrieki tat-tieġ) b’simboli reliġjużi.

Ċeramika
 • Settijiet tat-tieġ u tal-magħmudija, srievet, imkatar, xugamani;
 • żjut ikkonsagrati minn ikoni mirakolużi u relikwi tal-qaddisin;

Il-workshops tat-tessuti tal-monasteru joħolqu prodotti minn drappijiet naturali: bjankerija, cashmere, feltru, chintz:

Indirizz: st. Vygotsky, 2 (faċċata tat-tempju f'ġieħ l-ikona ta' Omm Alla "Reigning").

 • lampi, nuċċalijiet għal lampi, żejt tal-lampi;

Id-darba li jmiss iżżur il-ħanut tal-knisja tagħna, isma' b'attenzjoni! Recording li sar fil-Monasteru ta’ Santa Elisabetta żgur ser jinstema’ fl-isfond. Dawn jistgħu jkunu servizzi divini, konversazzjonijiet ma’ qassis, priedki, lectures, knisja u innijiet korali. Diski u USB sticks b'dawn ir-recordings qed jistennewk fuq l-ixkafef. Bla dubju, għażla ta’ dokumentarji u films tal-Ortodossi, li ħafna minnhom ġew iffilmjati mill-istudjo tal-vidjo tal-monasteru, se sorpriżak pjaċevoli. Għat-tfal, għandek issib hawn kollezzjonijiet uniċi ta 'kanzunetti, ħrejjef awdjo, films u cartoons.

 • ikoni b'verniċ voluminuż.

Jekk inti interessat fl-ilbies u l-ilbies għall-Ortodossi, allura jiġi ppreżentat fil-ħanut ta 'Ella, biswit il-ħanut tal-knisja.

Ikoni uniċi tal-ħġieġ imtebba, twieqi tal-ħġieġ li juru slaleb u simboli Nsara, pendenti b'anġli u figurini ta 'għasafar u annimali, kalamiti oriġinali magħmula fil-workshop tal-ħġieġ tal-monasteru se jferrħu lilek u lill-maħbubin tiegħek.

Letteratura Ortodossa

Utensili tal-Knisja

Kun żgur li tħares lejn il-ħanut tal-Monasteru ta’ Santa Elisabetta lejlet l-aktar festi importanti tal-knisja tas-sena – it-Twelid ta’ Kristu u l-Għid. Inti żgur li ssib oġġetti aqwa rigal b'tema tal-vaganzi.  

 • Xalpi, xalpi u xalel;

Dawk li jħobbu l-ħelu jsibu fuq il-bank għasel tal-monasteru ikkonsagrat naturali, ċikkulata dgħif u inkaljat "Mill-Erwieħ kollha".  

Qed nistennewk fil-ħanut tagħna!

Wara li qasmet l-għatba tal-ħanut tal-knisja "Xemgħa" tal-Monasteru ta 'Santa Elisabetta, inti ser tiskopri dinja kollha, aqwa u diversa. Huwa hawnhekk f'post wieħed li tiġi ppreżentata l-aktar għażla wiesgħa ta 'prodotti tal-knisja Ortodossa, tinġabar l-aktar kollezzjoni rikka ta' letteratura spiritwali u morali. Huwa hawnhekk li tista’ tara l-isbaħ paletta ta’ oġġetti magħmula bl-idejn maħluqa bit-talb fil-workshops tal-monasteru. Barra minn hekk, hawn tista 'tordna trebs, tiċċara l-iskeda tas-servizzi, tħalli donazzjoni għal skopijiet tajbin, issir taf il-programm ta' vjaġġi ta 'pellegrinaġġ.


0 replies on “Prodotti qaddisa”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *